Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

OrganisasiOrganisasiBDA telah ditubuhkan berikutan penemuan rizab gas asli dan minyak yang banyak di luar pantai Bintulu. Pembangunan sumber asli ini membolehkan BDA menjadi badan utama bukan sahaja menyelaras projek-projek pembangunan tetapi juga boleh melaksanakan projek-projek sendiri. Oleh itu, pada 8 Julai 1978, BDA telah ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Di bawah Ordinan lembaga kemajuan Bintulu(BDA) 1978, BDA ditubuhkan sebagai agensi kerajaan untuk menjaga perancangan fizikal dan pembangunan di Bintulu, Sarawak. Kawasan persempadanan BDAmeliputi keseluruhan bahagia Bintulu seluas 12,515 sq. kmtermasuk 5 km di luar pantaui Bintulu. ia terdiri dari dua daerah iaitu : Bintulu dan Tatau.


Gambar terkini semasa Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah BDA yang ke-80 pada 9 hb April 2019.


CARTA ORGANISASI BDA (Klik untuk selanjutnya)

STRUKTUR ORGANISASI BDA

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 3 (3) Lembaga Kemajuan Bintulu (Bintulu Development Authority) 1978 (Ordinan 1/1978), Ketua Menteri telah melantik pegawai-pegawai berikut sebagai Pengerusi, Timbalan Pengerusi  dan Ahli-ahli Lembaga Kemajuan Bintulu untuk tempoh 3 tahun lagi, berkuatkuasa dari 5 Oktober 2019.

AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi : Ketua Menteri Sarawak

Timbalan pengerusi : Haidar Khan Bin Asghar Khan

Ahli-ahli Pengarah :

YB Dato' Seri Tiong King Sing
Setiausaha Tetap Negeri Sarawak
Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak
Setiausaha Tetap Kementerian Perancangan dan Pengurusan Sumber, Sarawak
Residen, Bahagian Bintulu
Pengarah Pembangunan Sarawak
Pengarah Jabatan Tanah dan Survei, Sarawak
Pengarah Jabatan Kerja Raya

PENGURUSAN BDA

Pengurus Besar                            : Puan Rodziah Binti Hj. Morshidi

Timb. Pengurus Besar                   : Tuan Haji Abd Rahim bin Abdullah   

Pmg.Pen. Pengurus Besar(TS)       : Puan King Siew Wen

Pmg.Pen. Pengurus Besar(ES)       : Puan Hjh. Maimunah binti Matali

Pmg.Pen. Pengurus Besar(CS)       : Cik Hasiah binti Haji Morshidi

Setiausaha                                  : En. Wan Ibrahim b Wan Ali