EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 17 10 2019
Versi 8.2.2
OrganisasiOrganisasiBDA telah ditubuhkan berikutan penemuan rizab gas asli dan minyak yang banyak di luar pantai Bintulu. Pembangunan sumber asli ini membolehkan BDA menjadi badan utama bukan sahaja menyelaras projek-projek pembangunan tetapi juga boleh melaksanakan projek-projek sendiri. Oleh itu, pada 8 Julai 1978, BDA telah ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Di bawah Ordinan lembaga kemajuan Bintulu(BDA) 1978, BDA ditubuhkan sebagai agensi kerajaan untuk menjaga perancangan fizikal dan pembangunan di Bintulu, Sarawak. Kawasan persempadanan BDAmeliputi keseluruhan bahagia Bintulu seluas 12,515 sq. kmtermasuk 5 km di luar pantaui Bintulu. ia terdiri dari dua daerah iaitu : Bintulu dan Tatau.


Gambar terkini semasa Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah BDA yang ke-80 pada 9 hb APril 2019.


CARTA ORGANISASI BDA (Klik untuk selanjutnya)

STRUKTUR ORGANISASI BDA

AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi : Ketua Menteri Sarawak

Timbalan pengerusi : Haidar Khan Bin Asghar Khan

Ahli-ahli Pengarah :

Setiausaha Tetap Negeri Sarawak
Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak
Setiausaha Tetap Kementerian Perancangan Sumber, Sarawak
Residen, Bahagian Bintulu
Pengarah Pembangunan Sarawak
Pengarah Jabatan Tanah dan Survei, Sarawak
Pengarah Jabatan Kerja Raya
Wakil dari Pembendaharaan Persekutuan
Wakil dari Perancang Ekonomi(EPU) -Unit Jabatan Perdana Menteri
Wakil dari Penyelaras dan Koordinasi(ICU) -Unit Jabatan Perdana Menteri

PENGURUSAN BDA

Pengurus Besar                            : Puan Rodziah Binti Hj. Morshidi

Timb. Pengurus Besar                   : Tuan Haji Abdullah Bin Hj Mohd Sheriff     

Pmg.Pen. Pengurus Besar(TS)       : Tuan Haji Abd Rahim bin Abdullah

Pmg.Pen. Pengurus Besar(ES)       : Puan Siti Aishah binti Othman

Pmg.Pen. Pengurus Besar(CS)       : Cik Hasiah binti Haji Morshidi

Setiausaha                                  : En. Wan Ibrahim b Wan Ali