EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 10 2019
Versi 8.2.2
Statistik e-PerpustakaanStatistik e-Perpustakaan
  • Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2018
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 21 20 25 13 26 31 15          
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 675 723 1256 1303 1353 1420 1147          
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1123 493 997 1337 1250 1459 1279          
  • Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2017
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 9 29 47 69 32 21 19 36 14 75 45 24
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 1135 1112 1539 1670 2582 1419 1303 1016 1378 1459 1656 1507
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1306 1087 1282 1749 1680 1490 1446 1137 1358 1424 1592 1646
  •  Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2016
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 28 6 43 46 22 50 35 38 10 20 79 58
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 1346 62 1404 1600 1564 1724 2108 1900 1720 1600 2296 2076
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1764 396 879 1587 1457 1742 2136 1858 1753 1642 2115 2218
  •  Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2015
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 41 23 82
302 112 22 113 146 248 109 79 71
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 1697 1247 1633 871704 1681 1619 1523 1597 1821 1965 2296 2237
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1744 1362 1454 1725 1741 1586 1560 1552 1775 1973 2115 2331
  • Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2014
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 10 14 37 38 33 28 28 36 26 21 36 47
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 1272 353 1876 1771 1733 1611 1558 1551 1473 1524 1966 2065
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1347 796 1708 1849 1734 1563 1699 1458 1418 1584 1864 2077

 

  •  Statistik Perkhidmatan atas talian bagi tahun 2013
Statistik yang dikehendaki
Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
1. Bilangan Pengguna Baru mengikut Bulan 40 54 37 38 33 28 28   10  28 23 36 43
2. Bilangan Peminjam Mengikut Bulan 1312 1336 1876 1771 1773 1611  1558  1538  1630 1698 1740 1569
3. Bilangan Pemulangan Mengikut Bulan 1296 1321 1708 1849 1734 1563  1699  1497  1618 1885 1866 1655