EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 07 2019
Version 8.2.1
CLIENT CHARTERCLIENT CHARTER
Bil. Perkhidmatan Piagam Pelanggan
1.
Pengendalian Aduan Awam Disiasat dalam masa 24 jam
2.
Pungutan Sampah
Dua (2) kali seminggu bagi kawasan perumaha

Tiga (3) kali seminggu bagi kawasan   perindustrian

Setiap hari bagi premis komersial
3.
Pemotongan Rumput

Dua (2) kali sebulan

4.
Penyelenggaraan Jalan Berlubang(Potholes)

Dalam tempoh tiga (3) hari selepas aduan diterima

5.
Pembayaran Bil Dan Inbois
Dalam tempoh 14 hari bekerja