Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Bintulu Development Authority
 
 
 
CLIENT CHARTERCLIENT CHARTER
Bil. Perkhidmatan Piagam Pelanggan
1.
Pengendalian Aduan Awam

Disiasat dalam masa 24 jam (hari bekerja) daripada masa diterima

2.
Pungutan Sampah
Dua (2) kali seminggu bagi kawasan Perumahan

Tiga (3) kali seminggu bagi kawasan  Perindustrian

Setiap hari bagi Premis Komersial
3.
Pemotongan Rumput

Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

4.
Penyelenggaraan Jalan Berlubang(Potholes)

Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

5.
Pembayaran Bil Dan Inbois
Dalam tempoh 14 hari bekerja