BDA Client Charter Achievement 2019

BDA Client Charter Achievement 2019
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2019

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%) 2019

Jan.

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

-Disiasat dalam masa 24 jam (hari bekerja) daripada masa diterima

63

74

69

82

95

84

74

60

84.6

78.4

61.1

65

2

Pungutan Sampah

-Kawasan komersial – setiap hari

-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu

- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu

99


95


100

100


96


99

99


98


100

100


100


100

100


100


100

100


100


100

98.2


99.3


100

94.5


99.3


100

 98.4


100100
100


98.9100

98.9


99.04


99.6

97.8


97.8


99.3

3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

99

99

100

100

100

99.8

99.8

99.8

100

99.7

99.8

99.8

4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

88

50

100

100
-

50

-

100

-

100

100

100

5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 14 hari bekerja

78

83

94

89

93

78

94

90

92

93

93

99

Font Size AAA