BDA Client Charter Achievement 2020

 
2019
2018

2017

 

BDA Client Charter Achievement 2020
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2020

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%)

Jan.

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

-Disiasat dalam masa 24 jam (hari bekerja) daripada masa diterima

55

83

85

84

56

71

82

81

78

87

80

94

2

Pungutan Sampah


-Kawasan komersial – setiap hari 100 98.9 98.9 100 100 100 97 100 98.9 98.9 100 98.9
-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu 97.6 98.7 99.8 95.7
98.5
98.7
99.6 99.5 98.4 99.2 98.1 98.5
- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu 100 100 100 100
98
98 100 100 100 99.25 99.6 99.6

3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

99.7

99.8

99.7

100

100

99.8

99.8

99.9

99.8

100

100

100

4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

88

86

100

100
50

100

86 100 100

100

100

100

5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 14 hari bekerja

95
89 98
99
98
97
92
91
100
96
100
100
Font Size AAA