Polls
Announcements

BDA Client Charter Achievement 2021

2020
2019
2018

2017

 

BDA Client Charter Achievement 2021
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2021

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%)

Jan
 

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

-Disiasat dalam masa 24 jam (hari bekerja) daripada masa diterima

90
91
76
78
82
54
88
79
82
89
92
89

2

Pungutan Sampah


-Kawasan komersial – setiap hari 98.9
100 100 98.9
100
100
100
97.8
100
97.11 100 100
-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu 96.5 98.4 97.8 95.3
98.2
99.84
98.9
99.2
98.23
98.9 99.04 99.52
- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu 89 99.6
100
99.3
100
100
100
100
100
98.88 99.63 100

3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

100

100

100

100
100
100
99.8
100
100
99.89 99.67 99.23

4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

82
56
89
100
78
86
100
100
100
100
100
100

5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 14 hari bekerja

98
88 99
98
95
95
98
99
97
92
99
97Font Size AAA