Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Bintulu Development Authority
 
 
 
BDA Client Charter Achievement 2021BDA Client Charter Achievement 2021
2020
2019
2018

2017

 

BDA Client Charter Achievement 2021
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2021

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%)

Jan
 

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

-Disiasat dalam masa 24 jam (hari bekerja) daripada masa diterima

90
91
76
78
82
54
88
79
82
89
92
89

2

Pungutan Sampah


-Kawasan komersial – setiap hari 98.9
100 100 98.9
100
100
100
97.8
100
97.11 100 100
-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu 96.5 98.4 97.8 95.3
98.2
99.84
98.9
99.2
98.23
98.9 99.04 99.52
- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu 89 99.6
100
99.3
100
100
100
100
100
98.88 99.63 100

3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

100

100

100

100
100
100
99.8
100
100
99.89 99.67 99.23

4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

82
56
89
100
78
86
100
100
100
100
100
100

5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 14 hari bekerja

98
88 99
98
95
95
98
99
97
92
99
97