Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Bintulu Development Authority
 
 
 

KAJIAN PANDANGAN PENDUDUK TERHADAP PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) FASA 2/2021.

Para responden yang dihormati,

Kajiselidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan penduduk mengenai kemudahan dan tahap perkhidmatan yang disediakan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA).

Sila tekan pautan di bawah untuk menjawab soalan soal selidik:

https://forms.gle/LAQCYgYGhrdSAXVH7