Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Bintulu Development Authority
 
 
 
BDA Client Charter Achievement 2022BDA Client Charter Achievement 2022
2021 2020 2019 2018   2017  
 

BDA Client Charter Achievement 2022
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2022

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%)

Jan
 

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

80% diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja 

100
85.71
85.91

2

Pungutan Sampah


-Kawasan komersial – setiap hari 100 100 98.9

-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu 99.2 98.6
92.6

- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu 98.5 99.3 100

3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

99.67 99.89 99.45

4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

100
100
100

5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 7 hari bekerja

94.17 97.36 99.76

6. Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap :
  Engineering Plan 89 83 81 84.38                
  Building Plan 79 84 83 87.50                
  Landscape Plan 80 80 - 85.0