BDA Client Charter Achievement 2022

2021 2020 2019 2018   2017  
 

BDA Client Charter Achievement 2022
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BDA 2022

No/
Bil 

PIAGAM PELANGGAN /
CLIENT CHARTER

            PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT (%)

Jan
 

Feb

Mac

Apr

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Pengendalian Aduan Awam

80% diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja 

100
85.71
85.91
75
54.83
77.27
76.19
85
81.25
95.23


2

Pungutan Sampah


-Kawasan komersial – setiap hari 100 100 98.9
100
100
98.9
98.9
100
98.9
100


-Kawasan perumahan – Dua (2) kali seminggu 99.2 98.6
92.6
98.87
98.87
98.39
98.07
99.68
98.39
99.36


- Kawasan industri – tiga (3) kali seminggu 98.5 99.3 100
100
100
99.25
100
99.63
99.63
100


3

Pemotongan Rumput
- Dibuat sebanyak dua (2) kali sebulan

99.67 99.89 99.45
100
100
100
100
99.34
100
100


4

Penyelenggaraan Jalan Berlubang (potholes)

-Disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


5

Pembayaran Bil Dan Inbois

- Dalam tempoh 7 hari bekerja

94.17 97.36 99.76
90.64
89.91
96.35
98.33
99.49
99.28
99.1


6. Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap :
  Engineering Plan 89 83 81 84.38 81.25 87.5 85 86.25 86.67 90
 
  Building Plan 79 84 83 87.50 83.33 85 84.6 87.9 89.37 81.92
 
  Landscape Plan 80 80 - 85.0 85 75 100 100 - -